Matomsorg og ernæringstiltak (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert og oppdatert 15 august 2023.

Læringsmål

Kurset har som mål å styrke ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten og institusjoner, og bidra til at nødvendige tiltak iverksettes på et tidlig stadium, før personen utvikler underernæring.

Kursdeltager skal:

 • Vite hva som er anbefalt kosthold i institusjoner og hjemmetjenester, og forstå behovet for individuelle vurderinger og tilpasninger av kostholdet ved ulike diagnoser og tilstander.
 • Kjenne nasjonale anbefalinger for vurdering og oppfølging av pasienter og brukere med risiko for underernæring, og vite hvordan man bruker de anbefalte kartleggingsverktøyene i praksis.
 • Kjenne til bruken av verktøy for å vurdere mat- og næringsinntak mot behov.
 • Kunne observere og identifisere faktorer som påvirker matinntaket hos den enkelte pasient, dokumentere og videreformidle relevante opplysninger.
 • Ha kunnskap og kompetanse om tilrettelegging og tilpasning av mattilbud og servering.

Eksempel på tema i kurset

 • Nøkkelhullet og nasjonale kostråd.
 • Standardkost i institusjon og hjemmetjeneste.
 • Kartlegging, identifisering og vurdering av ernæringsmessig risiko.
 • Individuell kartlegging av kostvaner, vurdering av matinntak i forhold til behov.
 • Årsaker til ernæringsproblem, observasjon, vurdering og tiltak.
 • Mellommåltid og energiberikning.
 • Tilrettelegging og tilpasning av mattilbud og servering.
 • Dokumentasjon

Faglig forankring

Innholdet er basert på nasjonale kostråd, nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Kosthåndboken, ernæringstrappen og relevante NEL-artikler. Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell. Kvalitetssikret av rådgivende ernæringsfysiolog med master i samfunnsernæring.

Godkjenning

Godkjent av Fagforbundet som tellende med fem timer i program for klinisk fagstige for sykepleier, vernepleier samt øvrig helsefaglig personell. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.

Godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.