Observasjonskompetanse (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


omsorg

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Viktige observasjoner og målemetoder som gir informasjon om pasientens helsetilstand.

 • Publisert: 5/7/2020

Mål og målgruppe

Målgruppen for kurset er pleie- og omsorgspersonell med og uten helsefaglig utdanning.

Målet med kurset er styrke observasjonskompetansen blant pleie- og omsorgspersonell, og bidra til at hver enkelt:

 • Er oppmerksom på endringer hos pasienten.
 • Har kunnskap om relevante observasjoner og kan gjenkjenne tegn til forverring av sykdom.
 • Vet hvordan man observerer bevissthet, mental tilstand, blodsirkulasjon, respirasjon og kroppstemperatur.
 • Er i stand til å utføre målemetoder korrekt, og har kunnskap om normale, eventuelt gjennomsnittlige referanseverdier/resultat.
 • Har kunnskap om komplikasjoner av sykdom og sengeleie.
 • Forstår når det er nødvendig å innhente hjelp fra annet kompetent personell.
 • Blir i stand til å gi en oversiktlig, relevant og objektiv rapport.

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Fall og forebygging av fall blant eldre.
 • Bevisstløs person, hjernerystelse, kronisk subduralt hematom.
 • Mental forvirring, kognitiv svikt, demens, depresjon, selvmord.
 • Urinveisinfeksjon
 • Hjerneslag, hjerteinfarkt og brystsmerter.
 • Ernæring, dehydrering, veiing av pasient.
 • Observasjoner basert på Glaskow Coma Scale.
 • Observasjoner knyttet til blodsirkulasjonen.
 • Observasjoner knyttet til respirasjonen.
 • Observasjoner knyttet til feber.
 • Allmenntilstand og helsesvikt hos eldre.
 • Rapport og pasientjournal.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er i hovedsak basert på artikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier, og godkjent av medisinsk redaksjon:

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.