Samtykkekompetanse (2 timer )

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Informasjon om helsehjelp

Hva er et gyldig samtykke? Hvem er samtykkekompetente? Hvem kan vurdere dette, og hvordan?

 • Sist endret: 4/22/2020
 • Sist revidert: 4/22/2020

Læringsmål og kvalifikasjoner

Helsepersonell har et juridisk ansvar og må vite hvilke lover og regler som gjelder i utøvelsen av yrket. Hovedregelen er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, men hvilke krav stilles til et gyldig samtykke? Hva er samtykkekompetanse? Når skal samtykkekompetansen vurderes? Hvem skal vurdere den, og hvordan? Hva om pasienten ikke kan eller ikke vil samtykke? Hva er ditt ansvar?

Kurset gir deg en innføring i dette viktige temaet.

For de som ikke har tatt e-læringskurs hos oss før, anbefales å lese avsnittet Slik fungerer kurset, nederst på siden.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

Kursdeltakere forteller oss at de er svært fornøyd med våre kurs:

 • "Mye kunnskap på en oversiktlig, enkel måte. Et godt system!"
 • "Liker måten det er lagt opp på, i form av tester underveis så en får reflektert med en gang over det en har lært. Da sitter kunnskapen bedre."
 • "Det er enkelt å finne fram, selv for en som ikke er flink med data. Jeg fikk god mestringsfølelse underveis."

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Lovverk og ditt juridiske ansvar.
 • Pasientens selvbestemmelsesrett.
 • Krav til et gyldig samtykke.
 • Vurdering av samtykkekompetanse.
 • Pasienter uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg helsehjelp.
 • Informasjon, forståelse og pasientmedvirkning.
 • Bruk av tolk.
 • Tillitsskapende tiltak.
 • Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse.
 • Klage på avgjørelse om manglende samtykkekompetanse.

Faglig forankring og godkjenning

Kurset er forankret i norsk lovverk: Pasient og brukerrettighetsloven, Helsepersonelloven, relevante forskrifter og rundskriv. Det er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Helseinformatikk as (NEL).

Slik fungerer kurset

Kurset består av to kapitler. Hvert kapittel har flere sider med informasjon og oppgaver. Du må løse én og én oppgave av gangen for å komme videre til den neste. Oppgaver med fritekstsvar er for egen refleksjon og læring. Svaret må ikke være ordrett og gir ikke poeng. Du får heller ikke trekk hvis du svarer feil på fritekstsvar.

Oppgaver med svaralternativ gir poeng. Der svaralternativene har firkantet avkrysningsrubrikk, er det flere riktige svar og da er utfordringen å finne dem alle. Runde avkrysningsfelt betyr at det er kun ett riktig svar, krysser du feil der, får du flere forsøk.

Når du har bestått ett kapittel, kommer du automatisk videre til det neste. Hvis du ikke består, må du prøve på nytt helt til du klarer det. Vi anbefaler at du blar gjennom kapitlet for å se hva du har svart feil, før du prøver på nytt. Klikk på navnet på kapitlet i kapitteloversikten til høyre på skjermen, og bruk pilene for bla frem og tilbake.

Når alle kapitlene er bestått, kan du laste ned kursbevis.

Lykke til!

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.