Generell legemiddelhåndtering (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert og oppdatert 13.02.2023.

I denne utgaven har vi redusert bruken av lenker og gjort en stor del av pensum lettere tilgjengelig på sidene i selve kurset. Hvis det ser ut som om kurset har mer tekst enn tidligere utgaver, er dette årsaken. Vi har ogå tilrettelagt for de nysgerrige i avsnittene Vil du vite mer? Referanser finnes på siste side i hvert kapittel.

Læringsmål

Målet med kurset er å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått oppfriskningskurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha fornyet godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Kursdeltager skal:

 • Kjenne sitt ansvar: Sørge for en trygg legemiddelhåndtering ved hjelp av sikre rutiner, kontroll, kommunikasjon og samhandling, samt ivareta pasienten og iverksette riktige tiltak når avvik har skjedd.
 • Ha generell kunnskap om legemiddellære, det vil si opptak, fordeling og eliminasjon av legemidler i kroppen, og vite hvordan legemidler virker.
 • Ha kunnskap om forskjellige legemiddelformer og hensyn som tas ved valg av legemiddelform. Være i stand til å skaffe seg sikker informasjon om virkestoff og egenskaper, oppbevaring og håndtering av det enkelte preparat.
 • Ha kunnskap om bivirkningsgrupper og være i stand til å skaffe seg sikker informasjon om bivirkninger, bivirkningsfrekvens og interaksjoner for det enkelte preparat.
 • Kunne de forskjellige måleenhetene for legemidler, kunne regne med dose, styrke og mengde og unngå komma, og desimalfeil i legemiddelregningen.

Faglig forankring og godkjenning

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet har som kjent ingen varig verdi. Vi får stadig nye retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling. Slik kan vi med omsorg gi pasienten pleie og behandling som er basert på den beste kunnskapen vi har.

Dette kurset er forankret i faglige retningslinjer, relevant lovverk, rutiner for trygg legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler, fagartikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), etablert fagkunnskap og praksis. Forøvrig vises til referanseliste etter hvert kapittel.

Utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell. Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

Eksempler på tema i kurset

 • Kontroll og ansvar for legemiddelhåndteringen.
 • Forskrift om legemiddelhåndtering.
 • Rutiner og inntaksregler.
 • Feil og avvik.
 • Farmakokinetikk og farmakodynamikk.
 • Legemiddelformer og administrasjonsmåter.
 • Legemidler og legemiddelgrupper.
 • Bivirkninger og interaksjoner.
 • Praktisk bruk av felleskatalogen.
 • Observasjoner og rapport.
 • Enkel repetisjon av medikamentregning.

Faglig forankring

Kurset er utviklet av redaksjonen i Norsk Helseinformatikk as, ved Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell.

Innholdet i kurset er basert på relevant lovverk, rutiner for en trygg legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler, etablert fagkunnskap, kunnskaps- og erfaringsbaserte fagartikler i NEL. Forøvrig vises det til referanselisten på siste side i kurset.

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse "vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres." Kursdeltagers kunnskap testes og vurderes kontinuerlig i hvert kapittel i dette kurset. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått oppfriskningskurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for fornyet godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.