Generell legemiddelhåndtering (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Assistenter_legemiddelhaandtering

Med særlig fokus på brukere med hjerte/karsykdom, kontrollrutiner, avvik, bivirkninger, interaksjoner og medikamentregning.

 • Sist endret: 8/14/2019
 • Sist revidert: 8/14/2019

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell som yter helsehjelp, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått oppfriskningskurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha fornyet godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering. (les mer om godkjenning i siste avsnitt)

I kurset formidles generell kunnskap om legemiddelhåndtering knyttet opp mot eksempler fra praksis. Det er særlig fokus på brukere med hjerte/karsykdom, kontrollrutiner, avvik, bivirkninger, interaksjoner og medikamentregning. Dette kurset er ett blant flere oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering som du kan velge når du vil lære litt mer etter grunnkurset.

Faglig forankring og godkjenning

Forankret i faglige retningslinjer, relevant lovverk, rutiner for trygg legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler, fagartikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), etablert fagkunnskap og praksis. Forøvrig vises til referanseliste inne i kurset.

Utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell. Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

Kurset er vurdert og godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer. (godkjenningsdato 05.03.2016, ref. 3394497 NSF).

Eksempel på tema i kurset

 • Ansvar for legemiddelhåndteringen
 • Forskrift om legemiddelhåndtering og annet relevant lovverk
 • Feil og avvik i legemiddelhåndtering
 • Farmakokinetikk og farmakodynamikk
 • Legemiddelformer og administrasjonsmåter
 • Relevante legemidler og legemiddelgrupper
 • Dosett og multidose
 • Kontrollrutiner og inntaksregler
 • Bivirkninger og interaksjoner
 • Medikamentregning
 • Observasjoner og rapport
 • Bruk av felleskatalogen

Hvorfor ta oppfriskningskurs?

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet har som kjent ingen varig verdi. Vi får stadig nye retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling. Slik kan vi med omsorg gi pasienten pleie og behandling som er basert på den beste kunnskapen vi har.

Etter grunnkurset anbefales årlige oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Velg kurs med relevant hovedfokus, og ta gjerne flere kurs for å utvide ditt kompetanseområde på flere relevante områder.

Faglig forankring

Kurset er utviklet av redaksjonen i Norsk Helseinformatikk as, ved Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell.

Innholdet i kurset er basert på relevant lovverk, rutiner for en trygg legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler, etablert fagkunnskap, kunnskaps- og erfaringsbaserte fagartikler i NEL. Forøvrig vises det til referanselisten på siste side i kurset.

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse "vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres." Kursdeltagers kunnskap testes og vurderes kontinuerlig i hvert kapittel i dette kurset. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått oppfriskningskurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for fornyet godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.