Legemiddelhåndtering med fokus på rus og psykiatri (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


rus

Et kurs for deg med ansvar for legemiddelhåndtering og oppfølging av personer med ROP-lidelse.

 • Sist endret: 5/15/2019

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Narkotiske stoffer og stoffavhengighet
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Utlevering og overvåket inntak av LAR-medisiner
 • Komplikasjoner ved stoffmisbruk
 • Dobbeltdiagnosen rus og psykiatri
 • Alkoholavhengighet, avrusning og rehabilitering
 • Komplikasjoner ved alkoholmisbruk
 • Smitte og oppfølging av stikkskader på helsepersonell
 • Relevante legemidler og legemiddelgrupper
 • Legemiddelhåndtering med fokus på brukergruppen
 • Lov og regelverk

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, relevant lovverk, Felleskatalogen, Legemiddelhåndboken og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.