Legemiddelhåndtering ved diabetes (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Helsefagarbeider_diabetes

Legemiddelhåndtering ved diabetes

Oppfølging, behandling og legemiddelhåndtering til pasienter med diabetes type 1 og 2.

 • Sist endret 24 oktober 2022.
 • Sist revidert 24 oktober 2022.

I denne utgaven har vi redusert bruken av lenker og gjort en stor del av pensum lettere tilgjengelig på sidene i selve kurset. Hvis det ser ut som om kurset har mer tekst enn tidligere utgaver, er dette årsaken. Referanser finnes på siste side i hvert kapittel.

Læringsmål

Målet med kurset er å styrke kompetansen om diabetes hos sykepleiere, og sikre at pasienter får systematisk oppfølging og tilstrekkelig støtte i hverdagen. God sykepleie bidrar til å forebygge akutte komplikasjoner og senskader av sykdommen. Dette kan du også lese om i artikkelen God sykepleie gir færre komplikasjoner ved diabetes type 2 (DOI-nummer: 10.4220/Sykepleiens.2022.87875).

Eksempel på tema i kursene

 • Sykdomslære
 • Oppfølging av pasienter med diabetes type 1 og 2.
 • Akutte komplikasjoner.
 • Forebygging av senkomplikasjoner.
 • Blodsukkermåling
 • Blodglukosesenkende midler.
 • Oppbevaring og holdbarhet.
 • Enkel medikamentregning.
 • Inntaksregler, virkninger og bivirkninger.
 • Insulinbehandling og injeksjonsteknikk.
 • Behandlingsmål
 • Stikkuhell på helsepersonell.

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier) og faglig forankret i nasjonale faglige retningslinjer, forskrift om legemiddelhåndtering, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Felleskatalogen og annen relevant faglitteratur.

Kvalitetsikring og godkjenning

Kurset er kvalitetssikret av diabetessykepleier Harriet Selle ved Diabetesklinikken Trondheim.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin.

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset ble godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt fem timer. Siste godkjenning 10.02.2014. Kursdeltaker kan søke om fornyet godkjenning etter gjennomgått kurs.
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.