Legemiddelhåndtering ved diabetes (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_diabetes

Faglig forsvarlig legemiddelhåndtering og oppfølging av pasienter med diabetes

 • Sist endret: 1/15/2019
 • Sist revidert: 1/15/2019

Eksempel på tema i kursene

 • Legemiddelhåndtering og kvalitetssikring
 • Yrkesetiske retningslinjer og juridiske ansvar
 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Nasjonale faglige retningslinjer
 • Blodglukosesenkende midler
 • ATC-registret
 • Inntaksregler
 • Virkninger og bivirkninger
 • Blodsukkermåling
 • Insulinbehandling og injeksjonsteknikk
 • Stikkskader
 • Relevant medikamentregning

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert Nasjonale faglige retningslinjer, artikler i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), felleskatalogen m.m, forskrift om legemiddelhåndtering og annet relevant lovverk.

Kvalitetsikring og godkjenning

Kurset er kvalitetsikret av diabetessykepleier Harriet Selle ved Diabetesklinikken Trondheim.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset er godkjent av NSF per 10.02.2014, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.