Legemiddelhåndtering ved hjerte- og kar sykdom (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Hjertesykdom

Lie får plutselig et anginaanfall. Hvordan kan du hjelpe? Hvor lang tid tar det før nitrotabletten begynner å virke? Hva skal du observere? Rapportere? Når skal du ringe 113?

 • Sist endret: 5/15/2019

Eksempel på tema som gjennomgås

Sykdomslære, observasjoner og legemidler ved angina pectoris, hjerteinfarkt og atrieflimmer

 • Lover og regelverk
 • Aterosklerose, angina pectoris og hjerteinfarkt
 • Forebygging og behandling
 • Virkninger, bivirkninger og legemiddel-interaksjoner
 • Legemiddellære
 • Administrering og inntaksregler
 • Sikker overføring av medisinopplysninger
 • Måleenheter og enkel medikamentregning

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet er basert på relevant lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, medisinske oppslagsverk som Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset er godkjent av NSF per 12.12.2013, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.