Legemiddelhåndtering ved hjerte- og kar sykdom (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Hjertesykdom

Legemiddelhåndtering ved hjerte- og kar sykdom

Legemiddelhåndtering med fokus på legemidler, observasjoner og tiltak ved hjerte- og karsykdom.

 • Sist endret: 2/12/2020

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Risiko for hjerte- og karsykdom.
  • Høyt blodtrykk (hypertensjon).
  • Risikofaktorer, behandling og behandlingsmål.
  • Legemiddelgrupper, bivirkninger og observasjoner.
 • Hjerte- og karsykdom
  • Sykdomslære
  • Aterosklerose, angina pectoris, ustabil angina (akutt koronarsyndrom, ACS).
  • Behandlingsmål og akutt behandling før innleggelse.
  • Perkutant koronar intervensjon, PCI.
  • Observasjoner og forebygging av stenttrombose etter PCI.
  • Administrering av nitroglycerin og andre legemidler ved koronarsykdom.
  • Hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjerneslag.
  • Dyp venetrombose og lungeemboli.
 • Medikamentregning
  • Måleenheter, komma og desimaltall.
  • Dose, styrke og mengde.
  • Enkle regneoppgaver med masse, volum og internasjonale enheter.
 • Lov og regelverk
  • Repetisjon av relevante lover og forskrifter.
  • Legemiddelhåndteringsprosessen
  • Istandgjøring og dobbeltkontroll.
  • Utdeling
  • Delegering

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet er basert på relevant lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, medisinske oppslagsverk som Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset var godkjent av NSF per 12.12.2013, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer. Kurset er senere oppdatert, revidert og forbedret. Ved behov kan sykepleiere søke NSF om fornyet godkjenning av gjennomført kurs. 
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp.
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering.
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering.
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsetjenester.

© 2020 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.