Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang (3 timer )

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Helsefagarbeider_eldre

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 

Legemidler skal ha tilstrekkelig effekt og gi pasientene mest mulig helsegevinst, men med økende alder og skrøpelighet blir balansegangen mellom nytte og skade stadig vanskeligere. I tillegg kan ufullstendig informasjon om legemiddelbruk true pasientsikkerheten. Strukturert legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang kan redusere dette problemet.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Sentrale begreper og definisjoner.
 • Relevante lover, forskrifter, nasjonale faglige råd og veiledere.
 • Ansvar og roller.
 • Elektroniske journal- og meldingssystem.
 • Legemiddelsamstemming
  • Indikasjoner og forutsetninger.
  • Kilder for informasjon om pasientens legemiddelbruk.
  • Samtale med pasient og pårørende.
 • Legemiddelgjennomgang
  • Identifisere pasient eller pasientgruppe med behov for legemiddelgjennomgang.
  • Innhente nødvendig pasientinformasjon.
  • Vurdere pasient og legemiddelbruk.
  • Identifisere legemiddelrelaterte problemer.
  • Vurdere og utforme tiltak.
  • Iverksette og følge opp tiltakene (handling og dokumentasjon).
 • Referanser

Faglig forankring

Sentrale kilder er forskrift om legemiddelhåndtering, nasjonale faglige råd, veledere, sjekklister, relevante tidsskrift og oppslagsverk for beslutningsstøtte (Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL) og erfaringer fra legemiddelsamstemming ved Ålesund sjukehus (Helse Møre og Romsdal, 2018).

Kurset er utviklet av Norsk Helseinformatikk as, ved Anita Baadstø (sykepleier).

Godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.