Legemidler, rus og psykiatri (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Legemiddelhåndtering med fokus på rus og psykiatri

Revidert og publisert 28.11.2023.

Kurset egner seg som oppfriskningskurs for personell med ansvar for legemiddelhåndtering og oppfølging av personer med ruslidelse.

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltager:

 • Ha kunnskap om rus, psykiatri og ROP-lidelser. Være bedre rustet til å ha ansvar for legemiddelhåndtering og oppfølging av personer med ruslidelse.
 • Ha kunnskap om opioider, opioidavhengighet, overdose og narkotikautløste dødsfall.
 • Kjenne noen vanlige komplikasjoner hos sprøytenarkomane.
 • Ha kunnskap om skadelig bruk av alkohol, alkoholavhengighet og komplikasjoner som kan oppstå.
 • Kjenne symptomer på abstinens og vite hva som menes med toleranseutvikling.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Rus og psykiatri, ROP-lidelser.
 • Opioider, opioidavhengighet.
 • Overdose og narkotikautløste dødsfall.
 • Komplikasjoner hos sprøytenarkomane.
 • Smittevern og oppfølging av stikkuhell fra sprøyter.
 • Alkohol, skadelig bruk og avhengighet.
 • Komplikasjoner til alkoholmisbruk.
 • Abstinens og toleranseutvikling.
 • Relevante legemidler.

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Sentrale kilder er nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, Folkehelseinstituttet, Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, og Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin.

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset var sist godkjent av NSF 15.08.2017 som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt fem timer.
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.