Medikamentregning (8 timer)

Pris for privatperson: 760,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Legemiddelregning

Desimalfeil er den vanligste regnefeilen, og kan føre til at pasienten får 10 eller 100 ganger høyere dose enn tiltenkt. Vi øver på legemiddelregning, og gjennomgår vi noen alvorlige tilsynssaker...

 • Sist endret: 5/15/2019

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Måleenheter og desimaler
 • Volum
 • Masse
 • Dose, mengde og styrke
 • Tid og desimaltid
 • Infusjonshastighet og varighet
 • Dråper og dråpetakt
 • Fortynninger og infusjonskonsentrat
 • Biologiske enheter
 • Injeksjoner
 • Prosentregning
 • Alvorlige avvik

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på oppgaver i klinisk praksis, og avvik som har ført til tilsynssak ved Statens Helsetilsyn, preparatomtaler i Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

Etter kurset kan du repetere/ se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang. Du har også tilgang til artiklene det lenkes til i kurset.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset er godkjent av NSF per 12.12.2013, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 8 timer
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering og IS-9/2008
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.