Medikamentregning (8 timer )

Pris for privatperson: 760,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Medikamentregning

Sist revidert 20 november 2023.

Desimalfeil er den vanligste regnefeilen og kan føre til at pasienten får 10 eller 100 ganger høyere dose enn tiltenkt. Vi øver for å unngå feil.

Etter endt kurs skal kursdeltager:

 • Være helt sikker på definisjoner av måleenheter som brukes i medikamentregning og dosering av legemidler.
 • Forstå betydningen av riktig bruk av desimaler, og hvilke konsekvenser desimalfeil kan få.
 • Kunne regne ut dose, styrke og mengde av et legemiddel når én av disse er ukjent.
 • Kunne regne med desimaltid og beregne hastighet og varighet av infusjoner og injeksjoner.
 • Forstå hvordan man regner med fortynninger og infusjonskonsentrat.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Måleenheter og desimaler
 • Volum
 • Masse
 • Dose, mengde og styrke
 • Tid og desimaltid
 • Infusjonshastighet og varighet
 • Dråper og dråpetakt
 • Fortynninger og infusjonskonsentrat
 • Biologiske enheter
 • Injeksjoner
 • Prosentregning
 • Alvorlige avvik

Faglig forankring

Regnemetoder, formler og oppgaver fra grunnleggende medikamentregning og klinisk praksis. Avvikene som beskrives i kurset er reelle og har ført til tilsynssak ved Statens Helsetilsyn, men sterd og personopplysninger er anonymisert. Reklevante oppslagsverk er Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Kurset inkluderer tilgang til artikler med forklarende tekst, enkle eksempler og øvingsoppgaver.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, og Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin.

Trygg legemiddelhåndtering i kommunene

Norsk Helseinformatikk as. utvikler grunnkurs og oppfriskningskurs for kompetansebygging og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp. Kursene oppfyller krav i relevant lovverk. Grunnkurs bør alltid ligge i bunn, og følges opp med oppfriskingskurs etter behov. Vi anbefaler minimum ett opppfriskningskurs i relevante tema hvert år, og bistår gjerne med å utarbeide en kursplan som passer for den enkelte enhet. 

Bestått kurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsledere ved godkjenning av  helsepersonell for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering. 

Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.