Dokumentasjon (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


sykepleier

Dokumentasjon av sykepleie er en egen del av journalen som sykepleieren har et selvstendig ansvar for. Lær hvordan du kan effektivisere dokumentasjonsprosessen, og samtidig ivareta faglige, juridiske og etiske krav.

  • Publisert: 7/6/2018

Det er et overordnet mål at kvaliteten på sykepleie og behandling av den enkelte pasient skal være best mulig ut fra tilgjengelige ressurser. Dokumentasjon av sykepleien er et virkemiddel for å oppnå høy kvalitet.

Eksempel på kursinnhold

  • Juridiske krav knyttet til dokumentasjonsplikten
  • Relevante og nødvendige pasientopplysninger
  • Sykepleieprosessen som faglig ramme for dokumentasjon
  • Informasjon og dokumentasjon knyttet til pasient og pårørende
  • Oversikt og struktur i sykepleiedokumentasjon
  • Registrering i IPLOS
  • Avvik og avvikshåndtering

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier) og kvalitetssikret av NEL-redaksjon. Innholdet i kurset er basert på lover og forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, sykepleiefaglig veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ versjon 5.1 - 2017, KITH rapport - veileder fra nettsidene til direktoratet for e-helse, og relevante NEL-artikler som du får gratis tilgang til via lenker i kurset.

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannesen, professor i allmennmedisin.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.