Legemiddelhåndtering (12 timer)

Pris for privatperson: 1140,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_legemiddelhåndtering

Praksisrelevant kurs som skal sikre individuell kompetanse og en forsvarlig legemiddelhåndtering.

 • Sist endret: 9/4/2018
 • Sist revidert: 9/4/2018

Målgruppe: Sykepleiere og vernepleiere.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell som yter helsehjelp, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering. (les mer om godkjenning nederst på siden)

Klinisk fagstige: Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 12 timer. 

Tilbakameldinger fra kursdeltakere

98,6% vil anbefale kurset for sine kolleger.

 • "Det var konsentrert, fokus på viktige medisiner og gav god oppdatering. Lett og finne ut av spørsmål og lett og svare på ved alternativer. Flott med gode bilder/filmer som forsterker læreeffekten."
 • "Man får jobbe med oppgavene og det gir læring. Man får økt mestringsfølelse av dette kurset. Det gir stolthet å ha gjennomført det."
 • "Svært aktuelle og interessante temaer, lett å navigere, fine farger og utforming, gode linker, utrolig lærerikt." 
 • "Det faglige var så rettet mot hverdagen på jobb. Man ser hva man kan og ikke kan og vet dermed hvor man står i kunnskap."

Faglig forankring og godkjenning

Innholdet i kurset er basert på relevante lover og forskrifter, nasjonale retningslinjer, Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), og erfaringer fra praksis med fokus på faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar. 

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring til pleie- og omsorgspersonell. Godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer. 

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 12 timer. 

Eksempel på tema i kurset

Som kursdeltager får du delta aktivt i legemiddelhåndteringen til pasienter med noen av de vanligste sykdommene og plagene man ser i kommunehelsetjenesten. Du får lære om legemidlene som brukes, legemiddellære, inntaksregler, kontrollrutiner, aktuelle problemstillinger, relevante observasjoner og forsvarlige tiltak.

Du blir oppdatert på forskrift om legemiddelhåndtering og annet relevant lovverk, og hvordan bestemmelsene kan gjøre seg gjeldende i din praksis. En tilleggsgevinst er at du får trening i å innhente nødvendige opplysninger fra pålitelige oppslagsverk. 

 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt
 • Samhandling med andre som deltar i legemiddelhåndteringen til pasienten
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Situasjoner som øker faren for avvik
 • Legemiddelformer, riktig administrering, knusing og deling av tabletter
 • Kontroll ved utdeling og ved endringer i medisineringen
 • Farmakokinetikk og farmakodynamikk
 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Observasjon av effekt og bivirkningssymptom
 • Interaksjoner
 • Bruk av pålitelige oppslagsverk

Hvorfor ta kurs?

Kunnskap nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet har som kjent ingen varig verdi. Vi får stadig nye retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling. Slik kan vi gi pasienten pleie og behandling basert på den beste kunnskapen vi har. 

Etter grunnkurset anbefales årlige oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Velg kurs med relevant hovedfokus, og ta gjerne flere kurs for å utvide din kompetanse. 

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse "vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres." Kursdeltagers kunnskap testes og vurderes kontinuerlig i hvert kapittel i dette kurset. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått kurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering. 

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.