Legemiddelhåndtering (12 timer)

Pris for privatperson: 1140,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_legemiddelhåndtering

Praksisrelevant grunnkurs for en forsvarlig legemiddelhåndtering. Klikk for å lese mer...

 • Sist endret: 5/24/2019
 • Sist revidert: 5/24/2019

Kurset er utviklet for sykepleiere og vernepleiere. Sist revidert mai 2019.

Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i kommunene. Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Etter grunnkurset anbefales årlige oppfriskningskurs med repetisjon + merkunnskap, om tema som velges etter relevans for målgruppen på den enkelte enhet.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
 • Samhandling med andre som deltar i legemiddelhåndteringen til pasienten
 • Legemiddelformer og riktig administrering
 • Prinsipper ved inntak av legemidler
 • Kontroll ved utdeling og ved endringer i medisineringen
 • Situasjoner som øker faren for avvik
 • Bruk av Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok
 • Dokumentasjon og avvikshåndtering
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt
 • Farmakokinetikk, og hindre for legemiddelopptak
 • Knusing og deling av tabletter
 • Behandlingsmål
 • Observasjon av effekt og bivirkningssymptom
 • Interaksjoner

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie og omsrgspersonell. Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL, disse oppdateres kontinuerlig. Andre relevante kilder er Felleskatalogen, Forskrift om legemiddelhåndtering, Norsk Legemiddelhåndbok, faglige retningslinjer.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset er godkjent av NSF, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 12 timer
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.