Samtykkekompetanse (2 timer )

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Oppdatert og revidert 21.03. 2023.

Hva er et gyldig samtykke? Hvem er samtykkekompetente? Hvem kan vurdere dette, og hvordan?

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltager:

 • Forstå egen rolle, plikter og ansvar som følger av bestemmelser i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4. Samtykke til helsehjelp.
 • Kjenne kravene til et gyldig samtykke og til samtykkets form.
 • Forstå hva som menes med samtykkekompetanse og varierende samtykkekompetanse.
 • Vite hvordan man kan tilrettelegge for at pasienten, i den grad det er mulig, selv skal kunne samtykke til helsehjelp.
 • Kjenne forutsetninger for å gi helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg helsehjelpen, og forstå at bestemmelsene omfatter kun somatisk helsehjelp som pasienten ikke motsetter seg.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

Kursdeltakere forteller oss at de er svært fornøyd med våre kurs:

 • "Mye kunnskap på en oversiktlig, enkel måte. Et godt system!"
 • "Liker måten det er lagt opp på, i form av tester underveis så en får reflektert med en gang over det en har lært. Da sitter kunnskapen bedre."
 • "Det er enkelt å finne fram, selv for en som ikke er flink med data. Jeg fikk god mestringsfølelse underveis."

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Lovverk og ditt juridiske ansvar.
 • Pasientens selvbestemmelsesrett.
 • Krav til et gyldig samtykke.
 • Vurdering av samtykkekompetanse.
 • Pasienter uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg helsehjelp.
 • Informasjon, forståelse og pasientmedvirkning.
 • Bruk av tolk.
 • Tillitsskapende tiltak.
 • Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse.
 • Klage på avgjørelse om manglende samtykkekompetanse.

Faglig forankring og godkjenning

Kurset er forankret i norsk lovverk: Pasient og brukerrettighetsloven, Helsepersonelloven, relevante forskrifter og rundskriv. Det er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Helseinformatikk as (NEL).

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.