Tvungen somatisk helsehjelp (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Pasient som ikke vil ha medisin

Kurs om pasient og brukerrettighetsloven kap. 4 A, med råd og veiledning for vurdering av samtykkekompetanse: Hva gjør du når pasienten motsetter seg helsehjelpen, men mangler innsikt og forståelse for egen situasjon?

  • Publisert: 06.07.2016

Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A regulerer muligheten for å kunne gi helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse, som motsetter seg helsehjelpen. Derimot, om en pasient avfinner seg med helsehjelpen i en eller annen form for aksepterende atferd, er det reglene i kapittel 4 i samme lov, som gjelder. Dette kurset bygger videre på kurset "Samtykkekompetanse", og forutsetter derfor at du kjenner bestemmelsen i pbrl. kap. 4.

Eksempler på tema som gjennomgås

  • Ditt juridiske ansvar som helsepersonell
  • Relevante lovbestemmelser om bruk av tvang
  • Bestemmelser i pasient og brukerrettighetsloven kap. 4 A
  • Virkeområde, vilkår og vurderinger
  • Hvilken helsehjelp kan gis med tvang
  • Prinsipper og verdier som må ivaretas ved bruk av tvang
  • Hvem kan bestemme når pasienten ikke kan bestemme selv?
  • Saksbehandling: Hvordan fatte et formelt vedtak om tvungen helsehjelp

Faglig forankring

Kurset er forankret i norsk lovverk, blant annet pasient og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, og relevante forskrifter og rundskriv. Materiale utarbeidet av Aslak Syse ved Institutt for offentlig rett, har vært en viktig kilde i tolkningen av lovverket.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaktør i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Kurset er også godkjent av NSF som meritterende med totalt 5 timer. Dette kan brukes i henhold til NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.