Generell legemiddelhåndtering (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Assistenter_legemiddelhaandtering

Kunnskap, nøyaktighet og kontroll er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en viktig del av arbeidsoppgavene.

 • Sist endret: 25.02.2016
 • Sist revidert: 25.02.2016

Kurset er utviklet for sykepleiere og vernepleiere. Sist revidert og godkjent 02.03.2016.

Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene. Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kurset er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Kontroll og ansvar for legemiddelhåndteringen
 • Forskrift om legemiddelhåndtering
 • Infomasjonsplikten
 • Rutiner og inntaksregler
 • Feil og avvik
 • Dosett og multidose
 • Farmakokinetikk
 • Farmakodynamikk
 • Legemiddelformer og administrasjonsmåter
 • Medikamentregning
 • Relevante legemidler og legemiddelgrupper
 • Bivirkninger og interaksjoner
 • Observasjoner og rapport
 • Felleskatalogen

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 5 timer. (Jfr. kriterier for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie - info finner du på www.sykepleierforbundet.no
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.