Smerter ved demens (1 timer )

Pris for privatperson: 375,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Sist revidert 30 mai 2023.

Lindring av fysisk smerte må prioriteres like høyt hos personer med demens som hos andre, og en kompetent smertevurdering er en forutsetning for god smertebehandling. Når pasienten ikke kan kommunisere hvor, når og hvordan det gjør vondt, blir vår fremste oppgave å observere og registrere tegn på smerteatferd. Målet med kurset er å lære en systematisk metode for dette.

Kurset kan tas alene eller i tillegg til kurset Grunnleggende palliasjon. Målgruppen er sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og andre som har omsorg for pasienter med demens. 

Læringsmål – Smerter ved demens

Kursdeltager skal:

 • Ha kunnskap om demens og tegn på smerter hos eldre og demente.
 • Forstå hvilke konsekvenser ubehandlet smerte kan ha, og at en kompetent smertevurdering er en forutsetning for god smertebehandling.
 • Forstå at når pasienten ikke kan kommunisere hvor, når og hvordan det gjør vondt, blir vår fremste oppgave å observere og registrere tegn på smerteatferd.
 • Være i stand til å gjennomføre en systematisk kartlegging av smerter ved demens, ved hjelp av kartleggingsverktøyet MOBID-2.

Tema som gjennomgås

 • Smerter hos eldre og demente.
 • Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD).
 • Problematferd og smerteatferd..
 • Systematisk kartlegging med MOBID-2.
 • Smerteterskel og smertetoleranse.
 • Konsekvenser av ubehandlet smerte.
 • Ressurser i pleierstaben.

Faglig forankring

Sentrale kilder er Nasjonalt senter for aldring og helse. MOBID-2, instrument for kartlegging av smerter ved demens og fagartikler om smerter og demens. Referanser er oppgitt på siste side.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.