Legemidler til eldre (4 timer

Pris for privatperson: 380,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_eldre

Du skal på hjemmebesøk til Olav Olsen, men han åpner ikke døren. Du låser deg inn, og finner du han medtatt på gulvet. Olav begynner å bli dement. Du følger han opp videre i sykehjem, konfronteres med adferdsproblemer og samhandler med kolleger, lege og farmasøyt...

 • Sist endret: 10/23/2012

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Ansvar for legemiddelhåndtering
  • Faglig forsvarlighet
  • Omsorg og holdninger til adferd
  • Taushetsplikt og nærmeste pårørende
  • Internkontroll og kvalitetsikring
  • Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Geriatrisk farmakokinetikk
  • Aldersrelaterte endringer og konsekvenser for effekten av legemidler
  • Hva er farmakokinetikk?
  • De farmakokinetiske fasene (om legemiddelopptak, fordeling, metabolisme og eliminasjon av legemidler i kroppen)
  • Potensielle problemer ved opptak, fordeling og eliminasjon av legemidler hos eldre
 • Relevante legemiddelgrupper, virkninger og bivirkninger
  • Betablokkere
  • ACE- hemmere
  • Antitrombotiske midler
  • Statiner
  • Smertestillende midler
  • Psykofarmaka (benzodiazepiner, benzodiazepinlignende midler og antipsykotika)
  • Legemidler ved demens
 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Observasjon og rapport av effekter og bivirkninger
 • Interakjsoner
 • Polyfarmasi
 • Kontroll ved utdelig
 • Inntaksregler
 • Kursdeltager får trene seg i å bruke Felleskatalogen

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Etter kurset kan du repetere/ se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering og IS-9/2008
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.