Trygdemedisin for medisinstudenter (0 poeng )

Dette e-læringskurset for medisinstudenter består av et utvalg av oppgaver fra Norsk Elektronisk Legehåndboks kliniske emnekurs i trygdemedisin.

Dette kurset gir ikke tellende poeng, og vil ikke generere kursbevis fra legeforeningen.

https://kurs.nhi.no/lege/klinisk-emnekurs/trygdemedisin/bd6b5a0d-18b6-5dba-bbd8-e44b781a42f0

Utdraget er hentet fra de delene av kurset som tar for seg funksjonsevnevurdering. Det består av tre deler:

  • Menneskets funksjonsevne
  • Hva betyr «funksjonsnedsettelse» ved sykmelding?
  • Skriftlige vurderinger av funksjonsevne ved lengre tids sykmelding

 

For å kunne løse oppgavene er det nødvendig å sette seg inn i den oppgitte litteraturen.  

Studenter får informasjon om tilgang til kurset fra sine respektive lærere i trygdemedisin.
Lærere som ønsker å se på kurset får tilgang ved å henvende seg til support@nhi.no

Kurset ble i oktober 2021 tilrettelagt for studenter av Hans Magnus Solli hmsolli@online.no . Takk til Nils Fleten, Karen Walseth Hara, Liv Grimstvedt Kvalvik og Anne Olaug Olsen for nyttige kommentarer til denne tilretteleggingen.  

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.