Legemidler til eldre (4 timer

Pris for privatperson: 380,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_eldre

For medhjelpere med grunnkurs: Kompetanseheving innen legemiddelhåndtering.

 • Publisert: 28.11.2014

Dette kurset passer også for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Ansvar og plikter som helsepersonell
 • Faglig forsvarlighet
 • Aldersrelaterte endringer og sykdomslære
 • Hva som skjer med legemidlet i en gammel kropp (geriatrisk farmakokinetikk)
 • Spesielle utfordringer med legemiddelhåndtering til eldre
 • Når pasienten tar flere samtidige medisiner
 • Situasjoner som øker faren for avvik
 • Inntaksregler for legemidler
 • Kontrollrutiner for utdeling fra dosett og multidose
 • Lær å bruke pakningsvedlegg, pasientinformasjon og felleskatalogen
 • Effekt og bivirkning
 • Observasjon og rapport
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt
 • Knusing av tabletter

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon:

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.