Koronavaksinasjon (2 timer

Pris for privatperson: 375,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


For å oppnå et vellykket vaksinasjonsprogram er det avgjørende at helsepersonell har kunnskap om vitenskapsbaserte vaksinasjonsstrategier og hvordan best utføre en vaksinasjon. Det bidrar til å sikre at vaksinasjonen skjer så trygt og effektivt som mulig. Noen av de som kommer til å sette covid-19-vaksinen, har lang erfaring med vaksinasjoner da det er en del av deres rutinemessige arbeid. For andre kan covid-19-vaksinering være deres første erfaring med vaksinasjon.

Dette er en oppdatert og utvidet versjon av det opprinnelige kurset som ble lansert ved nyttår 2021. Denne versjonen ble publisert 13.06.2021, se viktige oppdateringer nederst på siden.

Formål og læringsmål

Formålet med dette kurset er å bidra til å sikre at den som vaksinerer har nødvendig kunnskap om de forskjellige vaksinene, hvordan de skal klargjøres og administreres, forhåndsregler, observasjoner, bivirkninger, beredskap og behovet for å følge de som er vaksinerte over tid. 

For kunnskap om sykdommen covid-19, viruset (SARS-CoV-2) og smitteforebyggende tiltak, henviser vi til andre kurs. 

  • Basale smittevernrutiner.
  • Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell.
  • Lungeinfeksjoner og covid-19.

Slik fungerer det

Kurset inneholder informasjon, oppgaver og tilbakemeldinger etter avgitt svar. Du må ha minst 85 prosent riktig for å bestå og få tilgang til kursbevis. Hvis du ikke klarer det på første forsøk, kan du prøve om og om igjen helt til du består. Det ligger mye informasjon i tilbakemeldingene, og det er meningen at du skal lære av dem. 

Faglig forankring

Kildene til kurset er informasjon fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helse-Norge.no, Centers for Disease Control (USA), Verdens helseorganisasjon, NEL, NHI.no og preparatomtale fra legemiddelprodusentene.

Ettersom vi er i en dynamisk prosess der ny kunnskap og nye vaksiner stadig kommer til, vil vi oppdatere kurset fortløpende. Siste endring ble foretatt 19. februar 2021.

Kurset er utviklet av Terje Johannessen, professor dr. med og ansvarlig redaktør av NEL og NHI.no, og Anita Baadstø, sykepleier. Tor André Johannessen, lege og redaktør av NEL har bidratt til å kvalitetssikre kurset.

Viktige oppdateringer

Vaksienen fra AstraZeneca (Vaxzevria) og Janssen (Janssen-Cilag) er ikke lngre i bruk i det norske vaksinasjonsprogrammet.

Nye anbefalinger om intervall mellom dosene. Se tabell på fhi.no om koronavaksiner som er tilgjengelige i Norge.

Kapittel 2 side 13 om ny informasjon fra legemiddelverket 14.03.2021:  Etter AstraZeneca vaksinasjon skal lege kontaktes ved kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager, uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass og tegn på slag eller annen alvorlig sykdom.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.