Utvidede smitteverntiltak ved luftveisinfeksjoner og covid-19 (2 timer )

Pris for privatperson: 440,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert utgave

Kurset Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell er revidert og har fått nytt navn. Utvidede smitteverntiltak ved luftveisinfeksjoner og covid-19 erstatter tidligere Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell.

Revideringsdato 7 februar 2023.

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltager:

 • Ha lest og forstått sentral informasjon om utvidede smitteverntiltak i helsetjenesten ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner inkludert covid-19.
 • Ha erfaring med å innhente nødvendig informasjon fra helsemyndighetene og motiveres til holde seg oppdatert på hvilke råd som til enhver tid gjelder i deres arbeidssituasjon.
 • Anvende utvidede smitteverntiltak i tillegg til de basale smittevernrådene som gjelder ved kjent og ukjent smitte.

I tillegg til utvidede rutiner ved smittsomme og isoleringstrengende luftveisdiagnoser, må basale smittevernrutiner ligge til grunn i arbeid med alle pasienter. De basale rutinene skal beskytte helsepersonell og pasient mot kjent og ukjent smitte. 

Anbefalinger

Her henvises til Smittevernveilderen (fhi.no) og e-læringskurset Basale smittevernrutiner fra Norsk Helseinformatikk as (NHI). Vi vil også anbefale kurset Luftveisinfeksjoner og covid-19, sykdomslære og observasjoner, som er utviklet av NHI for å sikre at ansatte med pasientkontakt har nødvendig kompetanse for å avdekke og følge opp pasienter med forverret somatisk tilstand. De tre kursene (Utvidede smitteverntiltak ved luftveisinfeksjoner og covid-19, Basale smittevernrutiner, Luftveisinfeksjoner og covid-19, sykdomslære og observasjoner) kan anses som ledd i virksomhetens beredskap.

Utvidede smitteverntiltak ved luftveisinfeksjoner og covid-19

Tema som gjennomgås

 • Historikk og sykdomslære.
 • Symptomer og forløp.
 • Utsatte pasientgrupper.
 • Smitteveier og smitteforebyggende tiltak.
 • Håndhygiene og hostehygiene.
 • Rengjøring
 • Korrekt bruk av personlig beskyttelsesutsyr.
 • Råd til ansatte.
 • For den som er nysgjerrig: Vil du vite mer?

Kursdeltakere oppfordres til å følge med på siste oppdateringer i Smittevernveilederen. Kurset inneholder mange lenker for å sikre dette.

Faglig forankring

Innholdet bygger i all hovedsak på informasjon fra Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt. Folkehelseinstituttet gir faglig bistand, råd, veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak (smittevernlovens § 7-9).

Vi referer også til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og noen tidsskrift. Referanser finnes på siste side i kapitlene.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon, Norsk Elektronisk Legehåndbok.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.