Aldring og legemiddelbehandling av eldre (2 timer )

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Helsefagarbeider_eldre

Aldring og legemiddelbehandling av eldre

Kurset tilsvarer omtrent to timers undervisning, og kan tas alene eller som en forberedelse før kurset Legemiddelsamstemming og Legemiddelgjennomgang

Gjennomført kurs innebærer bestått kunnskapsprøve.

Eksempel på tema som gjennomgås

  • Alder og alderdom.
  • Aldersrelaterte endringer.
  • Sykdomslære
  • Bivirkninger, polyfarmasi og interaksjoner.
  • Geriatrisk farmakokinetikk.
  • Referanser

Faglig forankring

Sentrale kilder er Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), NHI.no,  og Norsk legemiddelhåndbok.

Godkjenning

Godkjent av redaksjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.