Legemidler til eldre (5 timer

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_eldre

Geriatrisk farmakokinetikk, legemiddelgrupper og legemiddelgjennomgang. Virkninger, bivirkninger, og kartlegging av problemområder. Lovbestemmelser.

 • Sist endret: 4/5/2016
 • Sist revidert: 4/5/2016

Kurset er utviklet for sykepleiere og vernepleiere. Sist revidert og godkjent 04.04.2016.

Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene. Kurset gir beslutningsstøtte for sykepleiere, vernepleiere og virksomhetsledere som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kurset er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Ansvar for legemiddelhåndtering
  • Faglig forsvarlighet
  • Omsorg og holdninger til adferd
  • Taushetsplikt og nærmeste pårørende
  • Internkontroll og kvalitetssikring
  • Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Samhandling om legemiddelgjennomgang
  • Kurset gir en kritisk gjennomgang av legemiddelbruken til Olav Olsen, i den hensikt å identifisere og eliminere legemiddelrelaterte problem, og bedre kvaliteten på behandlingen
  • Observasjoner utført av pleiepersonell har stor betydning, men observasjonene må nedtegnes på en måte som gjør at det er mulig å evaluere behandling og iverksatte tiltak. Vi fokuserer på konkrete observasjoner og felles registreringssystemer
 • Relevante legemiddelgrupper
  • Gjennomgang av legemiddelgrupper
  • Virkninger, bivirkninger og inntaksregler
 • Farmakodynamikk
  • Sentrale begrep
  • Målstrukturer for legemidler
  • Stimulering og blokkering
  • Selektive legemidler
  • Bivirkninger
  • Interakjsoner og polyfarmasi
 • Farmakokinetikk hos eldre
  • Sentrale begrep
  • Endringer og potensielle problemer ved inntak, opptak, fordeling og eliminasjon av legemidler hos eldre
  • Konsekvenser av redusert nyrefunksjon

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Etter kurset kan du repetere/ se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer. Dato for siste godkjenning: 04.04.2016
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering og IS-7/2015
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.