Innføring i omsorgsyrket (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Introduksjonskurs for nytilsatte og vikarer i helsetjenesten.

Revidert og oppdatert 30 mars 2023.

Dette er det første kurset i en tilpasset opplæring for å sikre at pleieassistenter og medhjelpere uten relevant helsefaglig utdanning og erfaring, har nødvendig kunnskap og vet hvilke forventninger som stilles til dem når de trer inn i omsorgsrollen.

Læringsmål

Kursdeltager skal:

 • Forstå sin rolle som helsepersonell. Respektere de verdier og holdninger som gjelder i pleie- og omsorgsyrket og handle i overenstemmelse med dem. 
 • Møte pasienter og pårørende med respekt og omsorg, og være bevisst sitt eget kroppsspråk.
 • Ikke påta seg oppgaver som vedkommende ikke har tilstrekkelig kompetanse for å utføre. Rådføre seg med ansvarlig pleier. Innordne seg kontroll og tilsyn fra autorisert helsepersonell. 
 • Være i stand til å gi pasienter og brukere godt og omsorgsfullt stell. Ha grunnleggende kunnskap om forebygging av trykksår, hygiene- og smittevern, ernæring, tilpasning og servering av måltider.
 • Tilkalle nærmeste sykepleier, lege eller ambulanse ved fallulykker eller plutselig alvorlig sykdom, behov for øyeblikkelig hjelp.
 • Har forstått hvilke verdier og holdninger som må ligge til grunn og styre helsepersonellets adferd i pasientnært arbeid.
 • Har grunnleggende kunnskap om stell og omsorgsoppgaver.
 • Er informert om at de ikke skal påta seg oppgaver de ikke har kompetanse for, men rapportere og innhente hjelp fra kvalifisert personell når situasjonen tilsier det.

Eksempler på tema i kurset

 • Verdier og holdninger.
 • Kommunikasjon og ansvar.
 • Din rolle og ditt ansvar.
 • Rapport og fordeling av oppgaver.
 • Hygiene og smittevern.
 • Pasientmedvirkning og funksjonsnivå.
 • Et godt stell.
 • Stell av pasienten på badet.
 • Hel kroppsvask i seng.
 • Hjelp til dusj.
 • Fot- og neglestell.
 • Munnstell
 • Stell av hud og hår.
 • Briller, dårlig hørsel og høreapparatet.
 • Forebygge trykksår.
 • Mat, drikke og måltider.
 • Kort om legemidler.
 • Fall og fallskader.

Faglig forankring og godkjenning

Sentrale kilder:

 • Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Universal Declaration of Human Rights (OHCHR).
 • Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming (NAKU).
 • Helse og oppvekstfag. Nasjonal digital læringsarena (NDLA).
 • Folkehelseinstituttet
 • Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i NEL.

Andre kurs for nytilsatte og vikarer

Andre kurs som anbefales for denne gruppen er Basale smittevernrutiner, Observasjonskompetanse, HLR, Forflytningskunnskap og grunnkurset Legemiddelhåndtering for personell som skal dele ut legemidler i klargjorte doser fra dosett, multidose og på andre måter. 

I forbindelse med sesongbaserte luftveisinfeksjoner, anbefales også kurset Utvidede smitteverntiltak ved luftveisinfeksjoner og covid-19.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.