Innføring i omsorgsyrket (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

pleier hjelper pasient

Innføring i omsorgsyrket

Introduksjonskurs for nytilsatte og vikarer i helsetjenesten.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Dette er det første kurset i en tilpasset opplæring for å sikre at pleieassistenter og medhjelpere uten relevant helsefaglig utdanning og erfaring, har nødvendig kunnskap og vet hvilke forventninger som stilles til dem når de trer inn i omsorgsrollen:

 • Har forstått hvilke verdier og holdninger som må ligge til grunn og styre helsepersonellets adferd i pasientnært arbeid.
 • Har grunnleggende kunnskap om stell og omsorgsoppgaver.
 • Er informert om at de ikke skal påta seg oppgaver de ikke har kompetanse for, men rapportere og innhente hjelp fra kvalifisert personell når situasjonen tilsier det.

Andre kurs som anbefales for denne gruppen er Basale smittevernrutiner, Observasjonskompetanse, HLR og grunnkurset Legemiddelhåndtering for personell som skal dele ut legemidler i klargjorte doser fra dosett, multidose og på andre måter. Vi gjør oppmerksom på at i forbindelse med koronaepidemien gjelder utvidete smittevernrutiner utover de basale. Derfor anbefaler vi at alle ansatte også tar kurset Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell.

Eksempler på tema i kurset

 • Verdier og holdninger.
 • Kommunikasjon og ansvar.
 • Din rolle og ditt ansvar.
 • Rapport og fordeling av oppgaver.
 • Hygiene og smittevern.
 • Pasientmedvirkning og funksjonsnivå.
 • Et godt stell.
 • Stell av pasienten på badet.
 • Hel kroppsvask i seng.
 • Hjelp til dusj.
 • Fot- og neglestell.
 • Munnstell
 • Stell av hud og hår.
 • Briller, dårlig hørsel og høreapparatet.
 • Forebygge trykksår.
 • Mat, drikke og måltider.
 • Kort om legemidler.
 • Fall og fallskader.

Faglig forankring og godkjenning

Sentrale kilder:

 • Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Universal Declaration of Human Rights (OHCHR).
 • Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming (NAKU).
 • Helse og oppvekstfag. Nasjonal digital læringsarena (NDLA).
 • Folkehelseinstituttet
 • Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i NEL.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.